Scouting st. Stephanus Martina

Bouw mee!!!

Boezemvrienden van St. Stephanus Martina

De “Boezemvrienden van” St. Stephanus Martina is opgericht door een dertigtal “oud leden” die de vereniging nog steeds een warm hart toe dragen. Een aantal daarvan hebben zelf in 1979-1981 de huidig blokhut helpen bouwen. Deze mensen weten als geen ander dat alle steun en support wenselijk is. Hun motto is dan ook; Als wij de opvatting kunnen delen dat we ook onze kinderen en kleinkinderen een avontuurlijke plek gunnen, zijn wij nu in de positie en in staat om steun & support te bieden. De filosofie hierbij is dat het niet gaat om de blokhut op zich, maar om een plek te creëren waar onze jeugd de komende decennia net zoveel plezierige herinneringen kan ophalen net zoveel als deze club mensen in de afgelopen 35 jaren hebben gedaan.

Om het bouwteam steun & support te bieden is de stichting in het leven geroepen met de gedachten om de betrokkenheid van deze vrienden voor een periode van ruim twee jaren in te zetten door menskracht, financiële steun en materiële support.

Die betrokkenheid van een vriend betekent wel een commitment. Een inspanning die verder gaat dan een bijdrage als donateur. Op grond hiervan is er sprake van exclusiviteit voor onze vrienden. Hierbij wordt verwacht dat je op enigerlei wijze inbreng hebt op basis van menskracht, financiële steun en materiele support. Er worden twee bijeenkomsten per jaar georganiseerd; de Zomer BBQ en de Kerstborrel. Hierbij wordt het nuttige en het aangename met elkaar verbonden.

Deel 1 is het nuttige, waarin het bouwteam vraagt om de nodige zaken voor het komende half jaar qua menskracht, qua financiële middelen en qua materieel. Taak voor de vrienden om er voor te zorgen dat het er komt. Uitgangspunt hierbij is dat het bouwteam concreet omschreven zaken vraagt die op een aan te geven tijd geleverd moeten worden. Iedere deelnemer die zich verantwoordelijk acht voor een puzzelstuk, committeert zich en zorgt er voor dat het op de juiste tijd en plaats geleverd wordt. Deel 2 is aangenaam, want dan is er tijd voor de BBQ of de borrel. Partners en introducees zijn hierbij meer dan welkom.

Om exclusief lid te worden van de Stichting is een contributie wenselijk. Er zijn 3 mogelijkheden om “vriend” van de vereniging te worden.

  • Vriend, € 25,– per jaar
  • Grote vriend,  € 50,– per jaar  (inclusief: jaarlijkse borrel en een zomer BBQ)
  • Boezemvriend,  € 120,– per jaar ( inclusief: jaarlijkse borrel, een zomer BBQ en meer!)

De opgebouwde contributie wordt 1 op 1 besteed aan het project.

De vrienden

De vrienden

Nieuws

Sponsordag Amsterdam

Vrijdag 14 september ging er een groep dames en heren per bus vanuit Borne naar Amsterdam onder de noemer 'Sponsordag'. Een compleet georganiseerde dag om geld in te zamelen voor de aanstaande verbouwing van de blokhut. Vroeg in de ochtend werd er verzameld bij onze...

Lees meer